Tieto kuuluu kaikille!

Tiedon janon tavoitteena on vahvistaa oppivaa yhteiskuntaa, ihmisten kykyä vastata murrosvaiheen haasteisiin ja hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia. Se pyrkii popularisoimaan tietoa ja tiedettä, tuomaan erilaisia näkemyksiä esiin ja lisäämään erityisesti nuorten aktiivista osallistumista sisältöjen tuotantoon.

Tiedon jano tuottaa ohjelmaa kulttuuri- ja yhteiskunnallisiin tapahtumiin sekä järjestää uusia tietokirjatapahtumia nimensä alla. Tapahtumat ovat korostetusti paikallisia. Niihin kutsutaan alueen tietokirjailijoita ja muita toimijoita, ja ne toteutetaan yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa.

Tiedon jano on monivuotinen ja laaja yhteistyöhanke, jonka vastuutahoina toimivat Into Kustannus ja Rosebud Books. Hanketta tukee Koneen Säätiö.

 


Yhteistyötahot

Tieto- ja tiedekirjakustantajat
Gaudeamus | Vastapaino | Tutkijaliitto | niin&näin | Ursa | Savukeidas | Atena | Docendo | Siltala | Like | Minerva | Voima | Nuorisotutkimusseura | Art House -ryhmä

Järjestöt ja hankkeet
Suomen tietokirjailijat ry. | Tieteen kieli -hanke | Äidinkielen opettajien liitto ÄOL | Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL | Biologian ja maantiedon opettajien liitto BMOL | Suomen PEN | Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes

 


Ota yhteyttä:

tiedonjano@intokustannus.fi