Rajattomasti rahaa niukkuudessa

Rajattomasti rahaa niukkuudessa

Paavo Järvensivu
Like

Rahat eivät lopu mutta luonnonvarat ehtyvät.

Nykyinen politiikka perustuu ajatukseen niukasta julkisesta rahoituksesta, joka on kasvavien markkinoiden varassa, ja luonnonvarojen rajattomuudesta tai loputtomasta korvattavuudesta. Rajattomasti rahaa niukkuudessa kääntää asetelman päälaelleen ja perustelee sen ympäristötutkimuksen ja jälkikeynesiläisen talousteorian näkökulmista. Teoksen perusteesit rahan rajattomuudesta ja materiaalisten resurssien rajallisuudesta pakottavat poliitikot uudenlaisiin päätöksiin ja perusteluihin. Päätösten on perustuttava materiaaliseen maailmaan ja elettyyn elämään eikä abstrakteihin makrotaloudellisiin mittareihin. Samalla paljastuu mitä raha oikeastaan on ja miten raha eroaa yksityisen ja julkisen toimijan näkökulmasta. Kirja antaa myös työkaluja resurssien tajun parantamiseksi politiikan lisäksi arjen tasolla. Näin voidaan hahmottaa, minkälaisen aineellisen kudelman tarvitsemme elämäntapamme kannattelemiseksi ja miten materiaaliset edellytykset muuttuvat ilmastonmuutoksen ja helppojen öljylähteiden ehtymisen myötä.

Lue lisää kustantajan sivuilta.