Varhaiskasvatuksen käsikirja

Varhaiskasvatuksen käsikirja

Eeva Hujala & Leena Turja (toim.)
PS-Kustannus

Varhaiskasvatuksen käsikirja on ensimmäinen laaja kokoomateos, jossa esitellään keskeinen osaaminen varhaiskasvatuksen kehittämisen perustaksi. Kirjassa annetaan välineitä viedä varhaiskasvatussuunnitelmat käytännön työhön.

Kirjan artikkelit käsittelevät lapsen kehitystä ja oppimista sekä varhaispedagogiikan lähtökohtia. Asiantuntijat kertovat lasten taiteellisesta toiminnasta, musiikin maailmasta, liikunnasta, eettisistä ja uskonnollisista kysymyksistä, matemaattisesta ajattelusta sekä ympäristöön suuntautuvasta tutkivasta toiminnasta. Lasten moninaisuuden huomioon ottaminen ja tasa-arvoisuuden toteutuminen tuodaan myös esiin. Lisäksi kirjassa tarkastellaan varhaiskasvatustoimintaa kokonaisuutena laadun, johtajuuden sekä työyhteisön ja työn kehittämisen näkökulmista.

Monipuolinen teos on suunnattu kaikille pienten lasten kanssa työskenteleville ja varhaiskasvatusalalla opiskeleville. Se soveltuu myös lasten vanhempien sekä muiden lasten elämästä ja toiminnasta kiinnostuneiden luettavaksi. Kirjan kolmanteen painokseen on tehty esiopetuksen opetussuunnitelmaa koskevat päivitykset.

Lue lisää kustantajan sivuilta.