liikkuvan aidin

Liikkuvan äidin hyvinvointi

Raskausaika ja äitiys
Mari Stenman
Docendo

liikkuvan aidin

Liikkuvan äidin hyvinvointi -kirja esittelee fyysisen hyvinvoinnin rakennuspalikat naisen elämässä ainutlaatuisen ja haastavan ajanjakson aikana. Tiedot ja suositukset perustuvat tämän hetken parhaaseen tutkimusnäyttöön. Kirjan ydinviesti on raskaanaolevan ja synnyttäneen naisen hyvinvoinnin lisääminen. Kirjassa tarjotut ohjeet vaikuttavat samalla koko perheen hyvinvointiin ja niillä on tutkimusten mukaan kauaskantoisia seurauksia sekä lapsen että äidin terveyteen.

Fyysisen hyvinvoinnin isot kokonaisuudet; liikunta, ravinto ja uni/lepo, käsitellään kirjassa omina kappaleinaan sekä teoreettisesti sekä käytännön esimerkein. Teoriaosuuksissa autetaan lukijaa ymmärtämään odottavan tai vauvan kanssa elävän äidin fysiologiset lähtökohdat fyysisen hyvinvoinnin tukemiseen. Käytännön esimerkit herättävät teoreettisen tiedon eloon. Konkreettiset ja vaivattomasti toteutettavat vinkit toimivat ohjenuorina terveille valinnoille.

Kirjan ensimmäinen osa keskittyy raskausaikaan. Se selvittää miten kehon fysiologiset muutokset vaikuttavat liikuntaan, ravintoon ja levon tarpeeseen, ja miten hyvinvointia tavoitteleva äiti voi vastata kehon muuttuviin tarpeisiin. Toinen osa selvittää kehon palautumista raskausajasta ja synnytyksestä. Lisäksi se paneutuu liikunnan, ravinnon ja levon tarpeisiin sekä haasteisiin vauva-aikana.

Kirja perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, joka on popularisoitu helppolukuiseksi ja ymmärrettäväksi paketiksi. Laadukkaan ja kattavan sisältönsä vuoksi se sopii erinomaisesti kohderyhmän kanssa työskentelevien urheilu- ja hyvinvointivalmentajien käsikirjaksi. Selkeys ja helppolukuisuus tekevät siitä toimivan tietopaketin kaikille omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille raskaanaoleville ja synnyttäneille naisille. Myös naisurheilijat löytävät kirjasta neuvoja miten sovittaa raskaus ja vauva-aika urheilu-uran keskelle.

Lue lisää kustantajan sivuilta.