open_somekirja

Open somekirja

Harto Pönkä
Docendo

Mitä uusi opetussuunnitelma vaatii sosiaalisen median käytöltä? Millaiset taidot ja tiedot jatkossa edellytetään? Miten somea hyödynnetään opetusympäristönä?

Sosiaalinen media on ennen muuta keskustelua, verkostoitumista ja omaehtoista yhteisöllisyyttä. Opetukseen some tarjoaa uusia sisältöjä, välineitä ja menetelmiä, jotka ovat vielä useimmille opettajille vieraita. Kirjassaan Harto Pönkä avaa näitä menetelmiä ja tarjoaa pedagogisia malleja somen opetuskäyttöön.

Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa:
– BYOD, pelillistäminen, flipped learning, MOOC, ilmiöpohjaisuus, oppimisverkostot
– palapeli-malli, tutkiva oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen ja mobiilibongaus
– sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön neljävaiheisen mallin avulla
– Yhteisölliset skriptit ja skriptaamisen periaate sekä opetuksen suunnittelussa, välineiden valinnassa että verkkoympäristöjen käytössä ja rakentamisessa

Lue lisää kustantajan sivuilta.