Lapsi ja kriisi

Lapsi ja kriisi – Selviytymisen tukeminen

Soili Poijula
Kirjapaja

Elämän äkilliset muutokset ja menetykset horjuttavat lapsen elämän perusteita. Selviytyäkseen lapsi tarvitsee turvallisia aikuisia, jotka auttavat käsittelemään tapahtunutta.

Lapsi ja kriisi kertoo traumatisoivan tapahtuman vaikutuksista lapsen mieleen ja kehoon ja tarjoaa aikuiselle keinoja, joilla edistää lapsen selviytymistä. Vaikeita tapahtumia lähestytään kirjassa myös niiden lapsessa herättämien kysymysten ja tilannekohtaisten tarpeiden kautta. Mukana on runsaasti käytännön ohjeita vanhemmille, päivähoidon ja koulun henkilöstölle sekä kriisityön ammattilaisille. 

Tämä on teoksen uudistettu painos. Mukana on täysin uusia aihealueita, mm. kognitiivinen käyttäytymisterapia ja päivähoidon ja koulun kriisitoiminta.

Lue lisää kustantajan sivuilta.