Lauri Jäntin palkinto ja Tieto-Lauri 2016

Lauri Jäntin säätiö jakaa 55 000 euroa suomenkieliselle aikuisten, lasten ja nuorten tietokirjallisuudelle Lasten ja nuorten tietokirjapalkinto Tieto-Lauri jaetaan tänä vuonna Marjatta Levannon ja Julia Vuoren taidekirjalle Leonardo oikealta vasemmalle sekä Iiris Kalliolan ja Lasse J. Laineen luonto- ja retkeilykirjalle Suomen lasten retkeilyopas.

Aikuisten tietokirjallisuuden Lauri Jäntin palkinnon saa biologi Helena Telkänranta eläinten kokemusmaailmaan pureutuvasta teoksestaan Millaista on olla eläin?

Lisäksi Lauri Jäntin säätiö myöntää kunniamaininnat Tuomas Teporan historiateokselle Sodan henki. Kaunis ja ruma talvisota sekä Markku Wileniuksen Tulevaisuuskirjalle.

Tieto-Lauri

Tieto-Lauri myönnetään joka kolmas vuosi ansiokkaalle lasten tai nuorten tietokirjalle. Palkintosumma on 30 000 euroa ja palkinnon tarkoituksena on kannustaa tietokirjailijoita laatimaan teoksia, jotka innostavat lapsia ja nuoria lukemaan ja syventymään eri tiedon aloihin. Vuoden 2016 palkinto jaetaan kahdelle teokselle, jotka tuovat niin kulttuurihistoriallista kuin myös luonnontieteellistä ja arkista tietoa lasten ja aikuisten yhdessä kohdattaviksi. Levannon ja Vuoren Leonardo oikealta vasemmalle sekä Kalliolan ja Laineen Suomen lasten retkeilyopas elävöittävät suomalaista tietokirjallisuuden kenttää ja toimivat kunnianhimoisina esimerkkeinä lapsille ja nuorille suunnatun tietokirjallisuuden eri lajeista ja kerronnan keinoista.

Leonardo-oikealta-vasemmalle

Leonardo da Vincin ihmeellisestä elämästä, taiteesta ja mietteistä koottu taidekirja Leonardo oikealta vasemmalle (Teos 2014) avaa ovia eurooppalaiseen kulttuurihistoriaamme. Arvostettu tekijäpari, museopedagogi Marjatta Levanto ja graafikko Julia Vuori, esittelee renessanssineron luonnontieteellisesti tarkkana tutkijana, jonka monialaisuus ällistyttää. Nuorta lukijaa voivat kiehtoa silmämunan leikkelytekniikat tai varhaiset helikopteriluonnokset yhtä lailla kuin Mona Lisan arvoituksellisen hymyn selitys. Kirjan ulkoasu on erityisen kaunis kuultosivuineen ja lukunauhoineen.

Suomen-lasten-retkiopas

Iiris Kalliolan ja Lasse J. Laineen Suomen lasten retkeilyopas (Otava 2014) saa aistit valppaaksi ja vie jo kirjan sivuilla lukijan jännittäville luontoretkille. Ennen muuta se houkuttelee lähtemään metsiin, rannoille ja soille sekä ohjaa löytämään ihmeteltävää niin kallionkoloista, järvivedestä kuin tähtitaivaalta. Kirjassa riittää katseltavaa pienellekin luonnon harrastajalle. Eloisa ja hauska kieli palkitsee lukijan yltäkylläisesti. Suomen lasten retkeilyopas on valloittava teos.

Lauri Jäntin palkinto

Lauri Jäntin säätiö myöntää 15 000 euron palkinnon sekä kaksi 5 000 euron kunniamainintaa tunnustuksena merkittävien vuonna 2015 julkaistujen suomenkielisten tietokirjojen tekijöille.

Millaista-on-olla-elain

Biologi Helena Telkänrannan Millaista on olla eläin? (SKS 2015) avaa kiinnostavia ja osin hämmentäviäkin näkymiä eläinten aisteihin, havaintomaailmaan, oivalluskykyyn ja tunteisiin. Sen aineisto ulottuu koirista, kissoista ja häkkilinnuista aina perhosiin, kovakuoriaisiin ja matoihin, ja tiedon pohjana ovat uusimmat fysiologiset ja etologiset tutkimustulokset. Kirja opettaa meitä ymmärtämään eläinten maailmaa ja osoittaa, että olemme itse paljon lähempänä sitä kuin olemme ehkä koskaan luulleetkaan.

Sodan-henki

Historiantutkija Tuomas Teporan Sodan henki – Kaunis ja ruma talvisota (WSOY 2015) kertoo uudesta näkökulmasta talvisodan kotirintaman mielialoista sekä sodan uhan ja sen syttymisen aikaansaamasta vahvasta yhteishengestä. Tepora on hyödyntänyt pääosin ennen käyttämätöntä arkistomateriaalia tutkiessaan mielialoja ja niiden vaihtelua lyhyen sodan eri vaiheissa. Kyseessä on Maan Turva -järjestön arkisto, johon kerättiin tuhansien asiamiesten raportit mm. työpaikoilta ja lähinaapurustoista. Kirja osoittaa, että kansan mielipiteillä oli vaikutuksensa maan johdon päätöksiin.

Tulevaisuuskirja

Tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wileniuksen Tulevaisuuskirja (Otava 2015) auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät muokkaavat tulevaisuuttamme ja mihin suuntiin yhteiskuntamme liikkuu. Kirja on helppolukuinen ja selkeä esitys siitä, miten megatrendit kuten teknologioiden käyttö, globalisoituminen ja demografiset muutokset vääjäämättä mullistavat yhteiskunnan rakenteita, arvoja ja toimintatapoja. Kirjassa keskeisessä asemassa oleva suurien syklien teoria asettaa nykyisen kehityksen laajempaan historialliseen kokonaiskuvaan. Teoksessa on paljon ainesta julkisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi.